Zřizovatel SPŠ Jihlava

Advertisement

Projekty

skupina ČEZ nabízí...

Advertisement

SPŠ Jihlava
  VÝZNAMNÍ SOCIÁLNÍ PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY
BOSCH ČEZ  Automotive Lighting
FESTO - automatizace průmyslu  OEZ CZ LOKO


SPŠ Jihlava

Střední průmyslová škola Jihlava
byla založena v roce 1945 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských a elektrotechnických oborů. Kapacita školy je 600 – 720 žáků, působnost zahrnuje region sedmi okresů. V současné době jsou otevírány třídy v oborech:
- strojírenství
- elektrotechnika
- informační technologie
Studium je denní a je ukončováno maturitní zkouškou.

Pedagogický sbor je plně odborně i pedagogicky kvalifikovaný. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách.

Technické a materiální vybavení školy má dobrou úroveň. Počítačová síť má více než 120 stanic, sedm specializovaných učeben s výpočetní technikou, potřebné programové vybavení a připojení na Internet. Škola má nové elektrotechnické a strojní laboratoře, dílny, učebny pro výuku automatizace a mechatroniky, učebnu pro programování obráběcích strojů CNC, učebny pro výuku cizích jazyků. Odborné učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Technické vybavení učeben je soustavně modernizováno tak, aby žáci pracovali stále s aktuálními technologiemi. Je zde rovněž sportovní zázemí - dvě tělocvičny, posilovna, hřiště s atletickou dráhou a hřiště na odbíjenou. 

Škola má statut Autodesk Academia - Partner pro strojírenství, žáci mohou
při splnění stanovených podmínek získat mezinárodně platný certifikát Autodesk Academia.

Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně při SŠOS Jihlava, ubytování přespolních žáků je zajištěno v samostatném Domově mládeže.

Absolventi podle svého zaměření získají nejen kompetence k přímému uplatnění na trhu práce ve středních technicko-hospodářských funkcích (konstruktéři, technologové, projektanti, servisní technici, programátoři, správci sítě, obchodníci s technologiemi...), ale také dobrý základ k dalšímu studiu - přibližně dvě třetiny absolventů školy pokračuje úspěšně ve studiu na vysokých školách.

Vizitka SPŠ Jihlava (vCard 3.0):

 
© 2020 sps
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.