SPŠ Jihlava arrow Studijní obory
Studijní obory
Obory studia na SPŠ Jihlava Tisk

Střední průmyslová škola Jihlava má v současné nabídce tyto studijní obory: 

Elektrotechnika (nahrazuje dřívější obory Měřící a automatizační technika, Slaboproudá elektrotechnika...)   

Informační technologie (nahrazuje dřívější obor Elektronické počítačové systémy)  

Strojírenství

Technické lyceum (obor nebude ve školním roce 2015/2016 otevřen, jako alternativu nabízíme nové zaměření Webdesign a multimedia v oboru Informační technologie) 

Společné informace pro všechny otevírané obory:

základní podmínky pro přijetí ke studiu - úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče (potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu)  

délka studia - 4 roky

způsob ukončení studia - maturitní zkouškou

poskytované vzdělání - úplné střední odborné

Celý článek...
 
Elektrotechnika Tisk

Elektrotechnika 26-41-M/01

Absolvent studijního oboru získá znalosti z oblasti elektroniky, elektrotechniky, mechatroniky. Naučí se základům projektování, 2D/3D simulace a praktické realizace automatizačních aplikací technického systému z průmyslu a z domovní techniky.
Tvorba automatizační aplikace technického systému včetně jeho operativní části je vyučována v prostředí softwarové dílny AUTOMGEN/AUTOMSIM. Výuka regulačních aplikací společně s regulátory se vyučuje v prostředí simulačních programů SIMULINK a DYNAST.
Součástí výuky je základní znalost programování v jazycích Grafcet, LD, FB, ST, základní znalost vytváření grafických obrazů na monitoru počítače nebo na SCADA/HMI panelech, jejich ovládání a dynamická animace.
V rámci výuky vizualizačních a řídicích nástrojů žáci dosáhnou základních znalostí 2D/3D vizualizace včetně skriptovacích jazyků a PLC jazyků podle standardu IEC 61131-3.


Celý článek...
 
Informační technologie Tisk

Informační technologie 18-20-M/01

Nové zaměření - webdesign a multimedia.

 Výuka v tomto oboru se zabývá mimo ovládání běžných programů základy počítačové grafiky, programováním v jednom z vyšších programovacích jazyků a tvorbou webových prezentací. Praktické činnosti zahrnují stavbu a přípravu osobních počítačů včetně instalace operačních systémů, návrh, propojení a konfiguraci počítačové sítě s využitím aktivních prvků (switch, router, WiFi a další). Po získání všeobecných znalostí si žáci zvolí jednu ze tří specializací - elektronické počítače, programování, nebo webdesign a multimedia (prezentace nového zaměření - práce našich žáků).

Celý článek...
 
Strojírenství Tisk

Strojírenství 23-41-M/01

Jde o tradiční obor nabízející všestranné strojírenské vzdělání, obohacený o současné trendy, které se ve strojírenství prosazují, s důrazem na využití výpočetní techniky v konstruování a řízení strojů počítačem. Po získání základních odborných poznatků z oboru strojírenství se žáci naučí pracovat v CAD/CAM systémech - jedná se o počítačový grafický návrh součástí popřípadě sestav v aplikacích AutoCAD, Inventor nebo SolidWorks. V systému EdgeCAM nebo SURFCAM budou umět pro tyto součásti navrhnout technologický postup. Seznámí se s obsluhou CNC strojů EMCO (soustruh a frézka), HARDINGE (soustruh s poháněnou C-osou) a ARGO (frézovací centrum), které používají řidící systémy SINUMERIK, HEIDENHAIN a FANUC. Na těchto strojích pak mohou navržené součásti vyrobit. Technologický cyklus je tak ve výuce uzavřen - od návrhu součásti až po její výrobu.

Firma Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava, nabízí žákům tohoto oboru možnost získání stipendia.

Celý článek...
 
Technické lyceum Tisk

Technické lyceum 78-42-M/01

Školní vzdělávací program je koncipován jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělání, a to především v přírodovědných předmětech jako je matematika, fyzika, chemie. Žáci se také učí dva cizí jazyky – druhý si volí ve druhém ročníku. 
Absolventi tohoto oboru jsou připravováni pro praxi, ale především pro studium technických oborů na vysoké škole. Pro další studium získají dobré znalosti v přírodovědných předmětech včetně deskriptivní geometrie. Získají vědomosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se přímo na trhu práce. Mohou se uplatnit na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, jsou schopni tvořit a upravovat webové stránky, řešit jednoduché programátorské úlohy, využívat CAD systémů, znají dva cizí jazyky, mají poznatky z ekonomiky, pracovního práva, chápou mechanismus tržní ekonomiky. Od druhé ročníku žáci volí jedno ze dvou zaměření: strojírenství, nebo multimédia a marketing.

 

Celý článek...
 
© 2020 sps
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.