SPŠ Jihlava
Vysvětlivky k průběžné klasifikaci Tisk
Váha známky

Váha známky vyjadřuje její důležitost v klasifikaci - vyšší váha znamená větší důležitost. Na SPŠ Jihlava se používají tyto váhy známek: 2, 4, 6, 8, A.

Váhu jednotlivých známek určuje vyučující s ohledem na charakter a povahu předmětu, např.:

  • váha 2 = nejnižší váha (např. domácí úkol, aktivita, ...)
  • váhy 4, 6, 8 = (různé testy, ústní zkoušení, prověrky, ...)
  • váha A (10) = nejvyšší váha (např. čtvrtletní práce, kompozice, ...)

 

Vážený průměr známek

Vážený průměr známek zohledňuje při klasifikaci váhu jednotlivých známek. Vážený průměr se počítá podle následujícího vzorce:
(známka × váha známky + známka × váha známky + .. + známka × váha známky) / součet vah

Vážený průměr se zobrazuje v informačním systému u jednotlivých předmětů.

Příklad výpočtu váženého aritmetického průměru:

klasifikace 3 1 2 3 Součet vah Průměr
váha známky 6 2 6 A 24 2,58

součet známek vynásobených vahou: 3 × 6 + 1 × 2 + 2 × 6 + 3 × 10 = 62

vážený průměr: 62 : 24 = 2,58

 
© 2020 sps
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.