SPŠ Jihlava arrow Studijní obory arrow Technické lyceum
Technické lyceum Tisk

Technické lyceum 78-42-M/01

Školní vzdělávací program je koncipován jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělání, a to především v přírodovědných předmětech jako je matematika, fyzika, chemie. Žáci se také učí dva cizí jazyky – druhý si volí ve druhém ročníku. 
Absolventi tohoto oboru jsou připravováni pro praxi, ale především pro studium technických oborů na vysoké škole. Pro další studium získají dobré znalosti v přírodovědných předmětech včetně deskriptivní geometrie. Získají vědomosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se přímo na trhu práce. Mohou se uplatnit na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, jsou schopni tvořit a upravovat webové stránky, řešit jednoduché programátorské úlohy, využívat CAD systémů, znají dva cizí jazyky, mají poznatky z ekonomiky, pracovního práva, chápou mechanismus tržní ekonomiky. Od druhé ročníku žáci volí jedno ze dvou zaměření: strojírenství, nebo multimédia a marketing.

 

Zaměření oboru na multimedia a marketing

Zaměření technického lycea multimedia a marketing vzniklo na základě současných trendů v oblasti marketingu a grafických disciplín podporujících marketing a propagaci. Tento obor je zcela nový a unikátní a reaguje na současný stav trhu a technologií. Základem specializovaného studia je marketing a jeho návaznost na podpůrné disciplíny grafického designu a tvorby webových aplikací. Žáci se seznámí s principy marketingových aktivit v rámci malé a střední firmy a budou schopni samostatně provádět analýzy potřeb takového podniku. Dále se seznámí s disciplínami jako je typografie, grafický design, budou schopni pracovat se špičkovými programy firem Adobe a Corel (Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat, DreamViewer a Corel Draw). Seznámí se moderními webovými technologiemi (XHTML, CSS, PHP spolu s databází MySQL, pochopí fungování protokolu http a naučí se instalovat a spravovat systémy pro správu obsahu, (např. Joomla či Drupal). Dostatek času je věnován digitální fotografii a to jak z pohledu jejího pořízení, základů kompozice a produktové fotografie až po její zpracování pomocí programu Adobe Photoshop..

Uplatnění absolventa:

 • další studium na VŠ
 • marketingový pracovník ve firmě
 • zaměstnanec reklamní agentury
 • grafik
 • webdesignér
 • správce webových stránek apod.

Zaměření oboru na strojírenství

Zaměření na strojírenství nabízí studentům základy tradičního strojírenského vzdělání, které je obohaceno o současné moderní trendy ve strojírenství, zejména ve využití výpočetní techniky při konstruování v předmětu řízení strojů počítačem – CNC programování. Po získání základních odborných poznatků z oboru strojírenství se seznámí s různými CAD počítačovými grafickými systémy (AutoCAD, Inventor, ProEngineer), v rámci kterých se naučí navrhovat součásti a sestavy součástí. V CAD-CAM systémech (EdgeCAM, SURFCAM), pro ně navrhnou technologický postup výroby, vygenerují NC program pro příslušný stroj a vyrobí je na CNC strojích EMCO (soustruh frézka), HARDINGE (soustruh s poháněnou C-osou) a ARGO (frézovací centrum) s řídícími systémy SINUMERIK, HEIDENHAIN a FANUC. 

Uplatnění absolventa:

 • další studium na VŠ
 • technolog
 • konstruktér v CAD systémech
 • programátor CNC strojů
 • obchodník v oboru strojírenství
 • správce webových stránek apod.

 
< Předch.
© 2020 sps
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.