SPŠ Jihlava
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost TiskNázev projektu: Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0003
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Kraj Vysočina – IPO výzva č. 44
Žadatel a příjemce: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Datum zahájení: 10. 9. 2013
Datum ukončení: 30. 6. 2015

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. SPŠ Jihlava je jedním z 26 projektových partnerů.  

Cílem projektu je podpora technického vzdělávání mládeže. Aktivity projektu směřují k lepšímu vybavení škol přístroji a zařízením a podpoře volnočasových aktivit.

Střední průmyslová škola Jihlava zahájila od října 2013 pro studenty SPŠ Jihlava a žáky zapojených ZŠ tyto kroužky:

  • Kroužek automatizace a mechatronika – využitím ICT podpory v prostředí informačního a řídícího softwaru a Elektropneumatického stavebnicového systému žák prostuduje a částečně doplňuje již vytvořené virtuální aplikace pro řízení a vizualizace jednotlivých fyzických modelů. Následně žák simuluje, sestaví a ověří funkčnost již navržených virtuálních aplikací a ESS systému. Řešené úlohy jsou zaměřené na přesouvání balíků, ovládání dvojité brány, zavírání a otevírání ventilu a podávání materiálu.

  • Kroužek digitální fotografie - studenti se seznámí s fotoaparátem třídy DSLR, jeho obsluhou a nastavením. Vyzkoušení si postprodukční úpravy fotografie a její retuše v grafickém editoru. Kroužek je určen pro vážné zájemce o fotografování a práci v ateliéru.

  • Kroužek elektroniky – kroužek je zaměřen na rozšíření praktických znalostí a zkušeností studentů z oblasti elektroniky. Na jednoduchých konstrukčních stavebnicích budou seznámeni se základy praktické konstrukce elektronických zařízení, jejich sestavení , oživení a proměření parametrů.

  • Kroužek robotiky – žáci budou mít k dispozici robotické stavebnice, ze kterých sestaví libovolné typy robotů, které mohou pomocí jednoduchého ikonografického softwaru programovat.

  • Kroužek základů CNC obrábění – v kroužku si zájemci vyzkouší tvorbu jednoduchých CNC programů pro obráběcí stroje, v grafické simulaci ověří funkčnost programů. Po úspěšném odladění programů si vyzkouší obsluhu stroje a jeho základní nastavení. Nakonec si ověří získané znalosti a dovednosti výrobou zkušeních kusů na školních strojích.

  • Kroužek práce zvukového technika – studenti se seznámí s obvyklými činnostmi a postupy v nahrávacím studiu. Kroužek je vhodný především pro aktivní muzikanty nebo DJ, ale i ostatní, kteří se chtějí seznámit s prací ve zvukovém studiu, svoje vlastní hudební nápady realizovat ve formě nahrávek. Důraz bude kladen na praktickou činnost ve studiu, pořizování nahrávek, jejich úpravu, mix a mastering.

  • Kroužek praktické programování PLC – řízení modelů na dálku - studenti získají základní informace o algoritmizaci a PLC. Vytvoří jednoduchý projekt s grafickou vizualizací a řízením daného projektu pomocí webového rozhraní.

  • Kroužek průmyslové 3D vizualizace – žáci se seznámí s modelováním 2D a 3D modelů v programu Google Sketchup. Naučí se základům tvorby 3D scény od geometrických objektů, až po navržení a vymodelování např. domu z obrázku.

  • Kroužek CAD – náplní kroužku je tvorba technické dokumentace pomocí CAD nástrojů.

  • Kroužek vývoje aplikací – studenti se seznámí s programováním pokročilejších úloh, vyzkoušejí si týmovou práci na SVN serveru, jeho instalaci a využívání.

Pro studenty SPŠ a žáky zapojených ZŠ jsou dále připraveny exkurze, které doplňují učivo a žákům ZŠ zprostředkují reálný obraz o stavu technického pokroku a technologií ve výrobních firmách. V rámci exkurzí žáci navštíví např. televizní studio ČT, Vítkovické Železárny, ČZ Strakonice, Kovohutě Čelákovice a další firmy.

 

 
© 2019 sps
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.