Elektrotechnika

Elektrotechnika 26-41-M/01

Absolvent studijního oboru získá znalosti z oblasti elektroniky, elektrotechniky, mechatroniky. Naučí se základům projektování, 2D/3D simulace a praktické realizace automatizačních aplikací technického systému z průmyslu a z domovní techniky.
Tvorba automatizační aplikace technického systému včetně jeho operativní části je vyučována v prostředí softwarové dílny AUTOMGEN/AUTOMSIM. Výuka regulačních aplikací společně s regulátory se vyučuje v prostředí simulačních programů SIMULINK a DYNAST.
Součástí výuky je základní znalost programování v jazycích Grafcet, LD, FB, ST, základní znalost vytváření grafických obrazů na monitoru počítače nebo na SCADA/HMI panelech, jejich ovládání a dynamická animace.
V rámci výuky vizualizačních a řídicích nástrojů žáci dosáhnou základních znalostí 2D/3D vizualizace včetně skriptovacích jazyků a PLC jazyků podle standardu IEC 61131-3.


Zaměření oboru

Obor elektrotechnika je zaměřen na průmyslovou informatiku. Zahrnuje nejen programování, ale i strukturu a hierarchii řízení technického systému a fungování jednotlivých komponent. Výuka zahrnuje návrh, realizaci a správu automatizační či regulační aplikace na fyzických simulátorech učebny mechatroniky. Žáci zpracují automatizační úlohy na procesní úrovni (senzory, akční členy, efektory, PLC a PID/PSD), komunikační a operátorské úrovni (průmyslové sběrnice MPI, PROFIBUS, PROFIBUS/DP, SCADA/HMI panely) a seznámí se s metodami řízení výroby technického průmyslového systému (kontrola kvality, logistika, organizace a sledování výroby).. 

Uplatnění absolventa:

  • další studium na VŠ
  • technik v oboru průmyslové informatiky (PI)
  • technik kvality
  • technik industrializace
  • programátor PLC
  • programátor vizualizace
  • pracovník uživatelské podpory
  • obchodník s prostředky v oboru průmyslové informatiky (PI)