Obory studia na SPŠ Jihlava

Střední průmyslová škola Jihlava má v současné nabídce tyto studijní obory: 

Elektrotechnika (nahrazuje dřívější obory Měřící a automatizační technika, Slaboproudá elektrotechnika...)   

Informační technologie (nahrazuje dřívější obor Elektronické počítačové systémy)  

Strojírenství

Technické lyceum (obor nebude ve školním roce 2015/2016 otevřen, jako alternativu nabízíme nové zaměření Webdesign a multimedia v oboru Informační technologie) 

Společné informace pro všechny otevírané obory:

základní podmínky pro přijetí ke studiu - úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče (potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu)  

délka studia - 4 roky

způsob ukončení studia - maturitní zkouškou

poskytované vzdělání - úplné střední odborné