Školská rada při SPŠ Jihlava

Předsedkyně školské rady:
Mgr. Věra Kasalová, zástupkyně pedagogických pracovníků školy

Členové školské rady:
Ing. Jana Hadravová, zástupkyně zřizovatele
Ing. Tomáš Prchal, zástupce zřizovatele

Mgr. Zdeněk Veselý, zástupce rodičů nezletilých žáků školy
Marek Doležal, zástupce zletilých žáků školy (žák třídy IT3B)

PhDr. Alena Přesličková, zástupkyně pedagogických pracovníků školy

Zajímá-li vás, o co se stará školská rada, zde je výňatek ze Školského zákona.

Máte pro školskou radu námět, upozornění, nebo se chcete na něco zeptat? Napište její předsedkyni.