Genius logicus- logická soutěž pro žáky

Dne 20. 4. 2010 se naši žáci zúčastnili mezinárodní logické soutěže Genius logicus. Účastníci při ní řeší po dobu nejvýše 60 minut logické úlohy, do vyhodnocení se jim započítává nejen správnost, ale i rychlost řešení. Naši školu reprezentovalo 11 žáků, kteří soutěžili mezi reprezentanty 11 zemí.

Výsledky budou k dispozici asi za měsíc, poté je zde můžeme zveřejnit.