Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení pro přijetí nových žáků ke studiu na SŠ PTA Jihlava od školního roku 2015/2016 budou zveřejněny na nových stránkách školy nejpozději 31. ledna 2015