Strojírenství

Strojírenství 23-41-M/01

Jde o tradiční obor nabízející všestranné strojírenské vzdělání, obohacený o současné trendy, které se ve strojírenství prosazují, s důrazem na využití výpočetní techniky v konstruování a řízení strojů počítačem. Po získání základních odborných poznatků z oboru strojírenství se žáci naučí pracovat v CAD/CAM systémech - jedná se o počítačový grafický návrh součástí popřípadě sestav v aplikacích AutoCAD, Inventor nebo SolidWorks. V systému EdgeCAM nebo SURFCAM budou umět pro tyto součásti navrhnout technologický postup. Seznámí se s obsluhou CNC strojů EMCO (soustruh a frézka), HARDINGE (soustruh s poháněnou C-osou) a ARGO (frézovací centrum), které používají řidící systémy SINUMERIK, HEIDENHAIN a FANUC. Na těchto strojích pak mohou navržené součásti vyrobit. Technologický cyklus je tak ve výuce uzavřen - od návrhu součásti až po její výrobu.

Firma Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava, nabízí žákům tohoto oboru možnost získání stipendia.

Zaměření oboru

 • využití grafických programů pro navrhování součástí a výrobních celků
 • tvorba programů pro CNC stroje v nejpoužívanějších řídících systémech
 • 3D technologie obrábění s využitím CAD-CAM systémů
 • nastavení a obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa- profese

 • další studium na VŠ
 • technolog
 • konstruktér v CAD systémech
 • programátor CNC strojů
 • servisní technik
 • mistr
 • obchodník v oboru strojírenství