Nicholas Winton – Síla lidskosti

V úterý 8. dubna 2014 se žáci tříd IT1B a TL3 zúčastnili promítání filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ v jihlavském divadle DIOD. Film uvedl svým slovem pan Tulis, dramaturg, který je společně s režisérem filmu panem Matějem Mináčem v kontaktu se sirem Wintonem.

Pokud by snad někdo nevěděl, z jakého důvodu byl tento film natočen, můžeme připomenout, že N. Winton zachránil 669 převážně židovských dětí. Našel jim ve Spojeném království rodiny, které byly ochotny se o děti postarat. První transport odjel 14. března 1939, poslední úspěšný byl vypraven 2. srpna 1939. Další transport s 250 dětmi odjel 1. září 1939, ale byl zastaven a poslán zpět, protože vypukla druhá světová válka.

Je to k neuvěření, ale sir N. Winton se 19. května 2014 v duševní svěžesti dožije 105 let.

Můžeme se ptát, zafungovala snad spravedlnost?

Po filmu následovala krátká beseda. Je sympatické, že po slovech pana Tulise, nechť otevřou mobil ti, kteří vykonali nějaký dobrý čin, se hlediště rozsvítilo mnoha „bludičkami“. Více se dozvíte na http://wintonfilm.com/.

Žáci vyšších ročníků si jistě vzpomenou, že naše škola organizovala v loňském školním roce podpisovou akci pod petici, která žádala udělení Nobelovy ceny míru pro pana Wintona. Petici je možné podepsat i nyní v knihovně naší školy.

kliknutím lze zvětšit...