Navštívil nás ministr školství

V pondělí 26. 5. 2014 při návštěvě Kraje Vysočina byl u nás ve škole na krátké navštěvě ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pan PhDr. Marcel Chládek, MBA. Pan ministr celý tento den věnoval návštěvě školských a sportovních zařízení našeho kraje.

Fotografii z návštěvy naší školy zveřejnil Kraj Vysočina, stejně jako článek o návštěvě s dalšími fotografiemi. Regionální zprávy České televize v šotu ukázaly naše ruční dílny, učebnu mechatroniky, záběry ze soutěže Stavíme z Merkuru a pana ministra osobně v laboratoři průmyslové informatiky a automatizace.