Historie SPŠ Jihlava

Vážení absolventi a přátelé školy.

Na Vaše četná přání otevíráme na našich stránkách okno do historie školy. Postupně budeme doplňovat články z tisku, fotografie i některé zajímavé příspěvky Vás, absolventů.
Chci Vás požádat o pomoc při tvorbě této rubriky. Budeme vděčni za připomínky k obsahu, ale především za poskytnuté materiály a fotografie. Pokud nám zapůjčíte materiály v tištěné podobě, vrátíme je po digitalizaci. V elektronické podobě můžete Vaše příspěvky zasílat na e-mail školy
, kde do předmětu zprávy uveďte „historie školy“.


Děkujeme
Ing. Miroslav Vítů
Ředitel školy

Dokumenty z historie SPŠ