Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku SPŠ Jihlava

SPŠ Jihlava pořádá pro nejúspěšnější třídu z třetího ročníku naší školy vodácký kurz. Kritériem pro výběr třídy, která se vodáckého kurzu zúčastní, je nejnižší průměr průměrných prospěchů třídy za všechna pololetí od prvního ročníku studia, povýšený o koeficientem přepočtený průměr zameškaných hodin ve třídě (připočítává se tisícina třídního průměru absencí). Nově se do hodnocení zahrnuje i hodnocení chování žáků třídy - snížení známky o jeden stupeň zhorší průměrný prospěch třídy o jednu desetinu.

Snažíme se tak motivovat žáky k lepším studijním výsledkům, ale také k omezení zbytečných absencí a přihlížíme i k chování, které se neslučuje se školním řádem. Za úspěch se dostaví odměna...

Aktuální stav: 

 Vodácký kurz, který bude uspořádán ve školním roce 2013/2014:

Vodácký kurz 2014

Vodácký kurz, který bude uspořádán ve školním roce 2014/2015:

Vodácký kurz 2015

Vodácký kurz, který bude uspořádán ve školním roce 2015/2016:

 Poznámka: označení tříd v tabulkách odpovídá školnímu roku 2013/2014.